CES 2020 EP.6 ครั้งแรกของ Sex Tech สำหรับผู้หญิง ในงาน CES

ปี 2020 เป็นปีแรกที่ CES อ้าแขนต้อนรับ Sex Tech ให้มาจัดแสดงได้อย่างเต็มภาคภูมิ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้จัดงานกีดกันไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง sex tech สำหรับผู้หญิงเข้ามามีบทบาทอยู่ในงาน นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการเปิดรับเรื่องเพศและความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย