CES 2020 EP.6 ครั้งแรกของ Sex Tech สำหรับผู้หญิง ในงาน CES

ปี 2020 เป็นปีแรกที่ CES อ้าแขนต้อนรับ Sex Tech ให้มาจัดแสดงได้อย่างเต็มภาคภูมิ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้จัดงานกีดกันไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง sex tech สำหรับผู้หญิงเข้ามามีบทบาทอยู่ในงาน นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการเปิดรับเรื่องเพศและความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย

The following two tabs change content below.
spin9
อู๋ spin9, Frequent flyer, Content creator, Founder of spin9.me, MINI-TH.com and BIMMER-TH.com, Vantage Point, UK and German alumni. email: spin9.me@gmail.com